Menu Zamknij

Zakończenie prac przygotowawczych

Zakończeniu dobiegł pierwszy etap projektu konsultacji społecznych obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”. O założeniach tego etapu więcej możesz przeczytać tutaj.

W ramach tego etapu przeprowadzono następujące działania:

 • opracowanie dokumentacji fotograficznej i filmowej konsultowanego obszaru (w tym przelotu dronem fotograficznym),
 • opracowanie map poglądowych konsultowanego obszaru zawierających informacje o jego charakterystyce, uwarunkowaniach prawnych i administracyjnych,
 • przeprowadzenie konsultacji z 11 organizacjami pozarządowymi, które zainicjowały proces konsultacji społecznych tego obszaru,
 • przeprowadzenie serii wywiadów indywidualnych z jednostkami miejskimi oraz innymi, zaangażowanymi w proces zarządzania konsultowanym obszarem i jego przyszłego zagospodarowania,
 • analiza dyskusji medialnej prowadzonej na temat zagospodarowania tego obszaru,
 • identyfikacja istotnych interesariuszy i partnerów procesu,
 • opracowanie materiałów konsultacyjnych wraz ze scenariuszami planowanych warsztatów,
 • opracowanie materiałów promocyjnych, w tym strony internetowej, profilu Facebook, projektu plakatów, materiałów informacyjnych, materiałów emisyjnych BusTV, treści na strony internetowe Urzędu Miasta Krakowa, treści mailingów informacyjnych,
 • przegląd dobrych praktyk w zakresie zagospodarowania historycznych przestrzeni miejskich,
 • analiza materiałów prawnych, w tym projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Wesołej.

W ramach tego etapu przeprowadzono wywiady oraz przeanalizowano materiały z następujących jednostek miejskich oraz innych instytucji:

 • Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie,
 • Wydział Planowania Przestrzennego UMK,
 • Wydział Komunikacji Społecznej UMK,
 • Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie,
 • Agencja Rozwoju Miasta Krakowa,
 • Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
 • Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie,
 • Ogród Botaniczny.

Jednym z ważniejszych celów tych działań było zdefiniowanie tzw. obszaru negocjowalnego, czyli określenie jakie są możliwe sposoby zagospodarowania konsultowanej przestrzeni, wynikające z dokumentów prawnych oraz znanych planów inwestycyjnych na tym obszarze.

Drugim istotnym celem było zebranie materiałów, które pozwolą spełnić informacyjną rolę konsultacji społecznych, tzn. dostarczyć uczestnikom konsultacji rzetelnych, przystępnych informacji na temat zakresu konsultacji, charakterystyki zakupionego obszaru oraz budynków. Materiały te będą sukcesywnie umieszczane na stronie w sekcji „Materiały” oraz będą podstawą prac warsztatowych.r Mi

Skip to content