Menu Zamknij

Wesoła proponowana jako obszar objęty programem rewitalizacji

Od 16 maja do 24 czerwca  będą trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Krakowie. Zaproponowano trzy podobszary rewitalizacji, w tym Grzegórzki-Wesoła. Szczegóły  znajdują się na stronie rewitalizacja.krakow.pl w zakładce „Konsultacje”.

Skip to content