Menu Zamknij

Harmonogram

Prace koncepcyjne

Prace koncepcyjne

Celem tego etapu jest m.in. określenie tzn. obszaru negocjowalnego, czyli uwarunkowań, które wyznaczają zakres możliwego zagospodarowania konsultowanej przestrzeni, identyfikacja interesariuszy i partnerów konsultacji, opracowanie materiałów promocyjnych oraz konsultacyjnych.

więcej
01.10.2020 - 04.11.2020
19.11.2020 17:00
Konferencja otwierająca

Konferencja otwierająca

Wydarzenie otwierające.

więcej
Akcja informacyjna - etap 1

Akcja informacyjna - etap 1

Ogłoszenie konsultacji społecznych, poinformowanie o ich zakresie, harmonogramie, formach konsultacyjnych.

więcej
05.11.2020 - 15.11.2020
16.11.2020 - 25.11.2020
Akcja informacyjna - etap 2

Akcja informacyjna - etap 2

Udostępnienie materiałów konsultacyjnych.

więcej
Faza I konsultacji

Faza I konsultacji

Pierwsza faza konsultacji społecznych ma na celu zebraniu pomysłów i opinii mieszkańców i partnerów konsultacji. Na tym etapie kluczowa jest dyskusja nad potrzebami mieszkańców oraz możliwymi funkcjami zagospodarowania konsultowanego obszaru. Na tym etapie realizowana będzie również funkcja informacyjna konsultacji społecznych, czyli przybliżenie uczestnikom szczegółowych informacji o zakupionym terenie wraz z budynkami, uwarunkowaniach prawnych i administracyjnych określającymi możliwe sposoby jego zagospodarowania oraz dobrymi praktykami w zakresie takich przedsięwzięć.
więcej
26.11.2020 - 16.12.2020
01.01.2021 - 31.01.2021
Opracowanie wstępnych koncepcji

Opracowanie wstępnych koncepcji

Po zakończeniu pierwszej fazy konsultacji zadaniem zespołu konsultacyjnego będzie podsumowanie wyników ankiety internetowej, pisemnego zbierania uwag, dyżurów eksperckich oraz prac w trakcie warsztatów planowania partycypacyjnego. Wyniki zostaną zsyntetyzowane i przełożone na cele kierunkowe dla zagospodarowania konsultowanego obszaru, które będą podstawą dalszej pracy w ramach drugiej fazy konsultacji społecznych. Wyniki zostaną przekazane do UMK z prośbą o przygotowanie na ich podstawie koncepcji zagospodarowania terenu, które zostaną poddane pod konsultacje w III etapie konsultacji.
więcej
Faza II konsultacji

Faza II konsultacji

W trakcie drugiej fazy konsultacji  przedstawione zostaną odpowiedzi, których UMK i ARMK sp. z o.o. udzieliły na zadane przez uczestników podczas I etapu konsultacji pytania oraz zaprezentowane zostaną wyniki I etapu konsultacji. Odbędzie się także panel dyskusyjny  o koncepcjach zagospodarowania terenu zgłoszonych przez uczestników konsultacji podczas I etapu konsultacji.

więcej
01.02.2021 - 12.02.2021
15.02.2021 - 26.02.2021
Faza III konsultacji

Faza III konsultacji

W trakcie trzeciej fazy konsultacji mieszkańcy będą mogli ocenić koncepcje przygotowane przez UMK i ARMK sp.z o.o. na podstawie wyników pierwszego etapu. Koncepcje zostaną przedstawione podczas panelu dyskusyjnego z udziałem ZPMK J.Muzyka oraz przedstawiciela ARMK sp. z o.o.. Odbędzie się także trzecia seria warsztatów planowania partycypacyjnego oraz przeprowadzona zostanie ankieta internetowa.

więcej
Opracowanie raportu

Opracowanie raportu

Ostatnim etapie konsultacji społecznych będzie opracowanie raportu, rekomendacji do funkcjonalnego planu zagospodarowania konsultowanego obszaru oraz podsumowanie procesu konsultacyjnego.

więcej
20.02.2021 - 19.03.2021
22.03.2021 - 26.03.2021
Konferencja zamykająca

Konferencja zamykająca

Zamknięciem konsultacji społecznych będzie konferencja, na której zostaną przedstawione wyniki prac.

więcej
Skip to content