Menu Zamknij

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dotycząca formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: si.umk@um.krakow.pl. Informujemy, że:

  1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
  2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania projektu „Porozmawiajmy o Wesołej”.
  4. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest Gmina Miejska Kraków i Pracownia Urban Lights.
  5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny
  7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
  8. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – jw., adres e-mail: iod@um.krakow.pl.
Skip to content