Menu Zamknij

Krok 2. Promocja

Celem tego etapu jest poinformowanie i zachęcenie do udziału w konsultacjach ogółu mieszkańców Krakowa oraz partnerów konsultacji.

05.11.2020
25.11.2020

Konferencja otwierająca

Konferencja otwierająca to wydarzenie inaugurujące konsultacje społeczne obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”. Konferencja obejmuje przeprowadzenie briefingu prasowego i włączenie mediów lokalnych do udziału w akcji informacyjnej na temat prowadzonych konsultacji. 

W trakcie konferencji zostaną przedstawione założenia procesu konsultacyjnego, harmonogram planowanych działań, informacja o materiałach, z którymi można się zapoznać.

Promocja konsultacji społecznych

Planowana promocja konsultacji społecznych obejmuje wykorzystanie następujących mediów:

  • strony internetowej,
  • profil Facebook (w tym płatnej, adresowanej do mieszkańców Krakowa, kampanii reklamowej),
  • dystrybucję linków do strony i profilu na lokalnych grupach Facebook mieszkańców Krakowa,
  • briefing prasowy z przedstawicielami mediów,
  • akcję plakatową na konsultowanym terenie,
  • ogłoszenia na stronach i profilach mediów społecznościowych miasta Krakowa (m.in. dialogspolecznykrakow, Biuletyn Informacji Publicznej, Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl),
  • BusTV oraz TramTV (ogłoszenia w pojazdach komunikacji miejskiej),
  • mailing do organizacji pozarządowych,
  • mailing do jednostek miejskich oraz rad dzielnic z możliwością pobrania plakatów informacyjnych.

Panele eksperckie

W trakcie akcji promocyjnej przewidziano przestrzeń na panele eksperckie, czyli możliwość zapoznania się z profesjonalną opinią, dobrymi praktykami w zakresie zagospodarowania konsultowanej przestrzeni.

Szczegółowe informacje o harmonogramie poszczególnych etapów można znaleźć w zakładce Harmonogram oraz Przyłącz się!. Rezultaty prac z poszczególnych etapów można znaleźć w zakładce Aktualności oraz Materiały.

Skip to content