Menu Zamknij

Krok 3. Faza I konsultacji

Pierwsza faza konsultacji społecznych ma na celu zebranie pomysłów i opinii mieszkańców i partnerów konsultacji. Na tym etapie kluczowa jest dyskusja nad potrzebami mieszkańców oraz możliwymi funkcjami zagospodarowania konsultowanego obszaru. Na tym etapie realizowana będzie również funkcja informacyjna konsultacji społecznych, czyli przybliżenie uczestnikom szczegółowych informacji o zakupionym terenie wraz z budynkami, uwarunkowaniach prawnych i administracyjnych określającymi możliwe sposoby jego zagospodarowania oraz dobrymi praktykami w zakresie takich przedsięwzięć.

26.11.2020
16.12.2020

Otwarta ankieta internetowa

Otwarta ankieta internetowa to możliwość na podzielenie się swoimi opiniami i pomysłami, nie wymagająca dużego zaangażowania od uczestników. Bloki pytań zamkniętych i otwartych umożliwią wskazanie kluczowych potrzeb mieszkańców, które mógłby spełnić konsultowany obszar oraz podzielenie się swoimi pomysłami na jego zagospodarowanie.

Warsztaty planowania partycypacyjnego

Warsztaty planowania partycypacyjnego to najważniejsza forma konsultacji na tym etapie. Zaplanowano serię dwóch kolejnych warsztatów prowadzonych z 5 grupami uczestników. 

Do uczestnictwa w warsztatach zostaną zaproszeni zarówno mieszkańcy, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy. Grupy zostaną utworzone zgodnie z preferencjami terminów osób zgłaszających się oraz z dbałością o to, żeby w obrębie jednej grupy znaleźli się przedstawiciele różnych grup społecznych oraz organizacji.

W trakcie warsztatów zaplanowano możliwość zapoznania się z materiałami konsultacyjnymi, rozmowę o potrzebach mieszkańców i możliwych funkcjach zagospodarowania konsultowanego obszaru. Warsztaty będą prowadzone przez moderatorów oraz asystujących grupie architektów krajobrazu.

Uczestnicy przed przystąpieniem do warsztatów będą mogli zapoznać się z materiałami konsultacyjnymi. Po zakończeniu warsztatów wypracowane pomysły zostaną podsumowane i umieszczone na stronie internetowej umożliwiając ogółowi mieszkańców śledzenie i komentowanie procesu konsultacyjnego.

Pierwotnie warsztaty zakładały również spacery badawcze, jednak ze względu na sytuację pandemiczną odstąpiono od ich realizacji na tym etapie i zaproponowano warsztaty w formule online. Jednocześnie zapewniono dostęp do materiałów poglądowych (map, zdjęć, filmów), które pozwolą na analogiczne do spacerów badawczych przybliżenie uczestnikom badanego obszaru i jego uwarunkowań.

Dyżury eksperckie

Dyżury eksperckie to okazja do porozmawiania telefonicznie z przedstawicielami zespołu konsultacyjnego. Osoby zainteresowane będą mogły zapytać o proces konsultacyjny oraz podzielić się swoimi uwagami, opiniami i pomysłami.

Pisemne opinie

Pisemne zbieranie uwag jest analogiczną formą zbierania opinii i pomysłów mieszkańców do otwartej ankiety internetowej. Osoby zainteresowane taką formą będą mogły wypełnić formularz lub zgłosić swoje uwagi składając je osobiście lub pocztowo w jednym z punktów obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

Kontakt e-mail

W trakcie trwania pierwszej fazy konsultacji możliwe będzie kontaktowanie się z zespołem konsultacji społecznych za pomocą e-maila kontakt@konsultacjewesola.pl.

Szczegółowe informacje o harmonogramie poszczególnych etapów można znaleźć w zakładce Harmonogram oraz Przyłącz się!. Rezultaty prac z poszczególnych etapów można znaleźć w zakładce Aktualności oraz Materiały.

Skip to content