Menu Zamknij

Krok 4. Podsumowanie koncepcji

Po zakończeniu pierwszej fazy konsultacji zadaniem zespołu konsultacyjnego będzie podsumowanie wyników ankiety internetowej, pisemnego zbierania uwag, dyżurów eksperckich oraz prac w trakcie warsztatów planowania partycypacyjnego. Wyniki zostaną przełożone na różne zaproponowane koncepcje zagospodarowania konsultowanego obszaru, które będą podstawą dalszej pracy w ramach drugiej fazy konsultacji społecznych.

01.01.2021
31.01.2021

Opracowanie wyników

Zespół konsultacyjny podda analizie zebrane wyniki wskazując na spójne postulaty uczestników konsultacji oraz te, które wskażą na różne alternatywne sposoby zagospodarowania konsultowanego obszaru.

Konsultacje z jednostkami miejskimi

Podsumowane wyniki pierwszej fazy konsultacji zostaną skonsultowane z przedstawicielami jednostek miejskich, aby zbadać ich zgodność z uwarunkowaniami prawnymi i administracyjnymi. Jednostki miejskie będą mogły również przedstawić swoje propozycje sposobu realizacji postulatów wysuniętych przez uczestników konsultacji, które będą inspiracją do dalszych prac w drugiej fazie konsultacji.

Opracowanie wizualizacji

Wyniki pierwszej fazy konsultacji zostaną przełożone na proste w odbiorze wizualizacje, które zostaną udostępnione ogółowi mieszkańców Krakowa, tak aby mogli oni je ocenić oraz skomentować.

Szczegółowe informacje o harmonogramie poszczególnych etapów można znaleźć w zakładce Harmonogram oraz Przyłącz się!. Rezultaty prac z poszczególnych etapów można znaleźć w zakładce Aktualności oraz Materiały.

Skip to content