Menu Zamknij

Krok 5. Faza II/III konsultacji

W trakcie drugiego etapu konsultacji  przedstawione zostaną odpowiedzi, których UMK i ARMK sp. z o.o. udzieliły na zadane przez uczestników podczas I etapu konsultacji pytania oraz zaprezentowane zostaną wyniki I etapu konsultacji. Odbędzie się także panel dyskusyjny  o koncepcjach zagospodarowania terenu zgłoszonych przez uczestników konsultacji podczas I etapu konsultacji.

W trakcie trzeciego etapu konsultacji mieszkańcy będą mogli ocenić koncepcje przygotowane przez UMK i ARMK sp. z o.o. Koncepcje zostaną przedstawione podczas panelu dyskusyjnego z udziałem ZPMK J. Muzyka oraz przedstawiciela ARMK sp. z o.o. Odbędzie się także trzecia seria warsztatów planowania partycypacyjnego (22, 23 oraz 24.02.2021r.) oraz przeprowadzona zostanie ankieta internetowa (17.02.2021r. –  24.02.2021r.),  do końca trwania III etapu (do 26.02.2021r) można przesyłać formularze konsultacyjne.

Faza II
01.02.2021
12.02.2021

Faza III
15.02.2021
26.02.2021

Otwarta ankieta internetowa

W ramach otwartej ankiety internetowej mieszkańcy będą mogli zapoznać się z koncepcjami zagospodarowania konsultowanej przestrzeni w pierwszej fazie, ocenić je oraz skomentować.

Warsztaty planowania partycypacyjnego lub spacery badawcze

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z wynikami fazy I konsultacji społecznych oraz koncepcjami zagospodarowania przestrzeni zaproponowanymi przez Urząd Miasta Krakowa oraz Agencją Rozwoju Miasta Krakowa.

Panel ekspercki

W trakcie II fazy konsultacji odbędzie się panel dyskusyjny  o koncepcjach zagospodarowania terenu zgłoszonych przez uczestników konsultacji podczas I etapu konsultacji.

W trakcie III fazy konsultacji mieszkańcy będą mogli ocenić koncepcje zagospodarowania terenu opracowane po I fazie konsultacji przez UMK oraz ARMK podczas panelu dyskusyjnego z udziałem ZPMK J. Muzyka oraz przedstawiciela ARMK sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o harmonogramie poszczególnych etapów można znaleźć w zakładce Harmonogram oraz Przyłącz się!. Rezultaty prac z poszczególnych etapów można znaleźć w zakładce Aktualności oraz Materiały.

Skip to content