Menu Zamknij

Profilaktyka epidemiologiczna

Dlaczego konsultacje realizowane są w trakcie pandemii?

W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną rozważane były różne scenariusze dla konsultacji obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”, w tym przełożenie konsultacji na przyszły rok. W porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, które wnioskowały o przeprowadzenie konsultacji, wypracowano nowy harmonogram konsultacji, który z jednej strony pozwala na rozpoczęcie procesu jeszcze w tym roku, z drugiej wydłuża ich czas trwania, by w ten sposób zrekompensować trudności i wyzwania związane z prowadzeniem ich w dużej mierze w formie online. 

Wykorzystanie narzędzi internetowych do przeprowadzenia konsultacji umożliwi rozpoczęcie tego procesu jeszcze w tym roku, co było oczekiwaniem mieszkańców i organizacji pozarządowych, które złożyły wniosek o przeprowadzenie konsultacji. 

Realizacja hybrydowa - online oraz osobiście

Planowane są zarówno otwarte wydarzenia osobiste, jak i wydarzenia online. Na każdym etapie projektu jesteśmy gotowi do zmiany formuły na taką, która zapewni bezpieczeństwo uczestnikom oraz wypełni wymagania reżimu epidemicznego. 

Faza pierwsza konsultacji ze względu na sytuację pandemiczną odbędzie się w całości za pośrednictwem Internetu (z wyjątkiem składania pisemnych uwag oraz telefonicznych dyżurów eksperckich). W przypadku fazy drugiej konsultacji, jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, realizowane będą formy bezpośrednich spotkań warsztatowych i spacerów badawczych.

Na bieżąco śledzimy sytuację epidemiczną i podejmujemy decyzje o kształcie planowanych działań.

Zabezpieczenia wydarzeń

Planowane wydarzenia otwarte będą przeprowadzone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zabezpieczenia epidemicznego.

Dla uczestników dostępne będą jednorazowe maski ochronne, punkt dezynfekcji oraz zostaną zapewnione warunki umożliwiające zastosowanie dystansu uczestników.

Skip to content