Menu Zamknij

Konsultacje społeczne w Krakowie

Konsultacje społeczne obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” prowadzone są zgodnie z wymaganiami wobec konsultacji społecznych w Krakowie zdefiniowanymi w uchwale nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018.

Z pełnym tekstem uchwały możesz zapoznać się tutaj.

Uchwała reguluje m.in.:

  • minimalne terminy trwania akcji informacyjnej (7 dni) oraz samych konsultacji społecznych (21 dni),
  • wykorzystanie przynajmniej trzech form konsultacji zaproponowanych w uchwale, przy czym nakłada obowiązek przeprowadzenia otwartych spotkań z mieszkańcami lub prac warsztatowych,
  • sposób prowadzenia akcji informacyjnej (zakres informacji, miejsca umieszczenia ogłoszenia),
  • terminy i dostępność spotkań konsultacyjnych,
  • tryb przyjmowania uwag oraz uzasadnienia ich przyjęcia lub odrzucenia,
  • zakres raportu z konsultacji społecznych,
  • sposób informowania o rezultatach konsultacji społecznych, w tym dystrybucji raportu z konsultacji.

Uchwała wskazuje również cele i sposób prowadzenia konsultacji społecznych w Krakowie przywołując kanon Siedmiu Zasad Konsultacji. Więcej o kanonie Siedmiu Zasad Konsultacji możesz przeczytać w sekcji opisującej założenia prowadzenia konsultacji obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”.

Jednostką Urzędu Miasta Krakowa odpowiedzialną za koordynację procesów konsultacyjnych w Krakowie jest Referat Ds. Partycypacji i Dialogu w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia. Więcej o zakresie działań tej jednostki możesz przeczytać tutaj.

Skip to content