Menu Zamknij

Wyniki I fazy – cele kierunkowe

Zespół konsultacyjny na podstawie wyników pierwszej fazy konsultacji społecznych opracował następujące podsumowanie oczekiwanych celów kierunkowych wobec zagospodarowania przestrzeni „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”.

1

W JAKI SPOSÓB MIESZKAŃCY CHCĄ ZAPROJEKTOWAĆ „WESOŁĄ”?

Obszar projektowany, tworzony i zagospodarowywany transparentnie, stopniowo i partycypacyjnie. Proces zawierający następujące etapy:

 • opracowanie na podstawie konsultacji społecznych wytycznych do planu funkcjonalnego dla zagospodarowania obszaru,
 • przyjęcie wytycznych do planu funkcjonalnego przez Prezydenta Miasta Krakowa w formie zadania do realizacji przez podmiot odpowiedzialny za zarząd terenem,
 • przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu (całościowo lub poszczególnych części) realizującej wytyczne z konsultacji (w tym np.: zagospodarowanie placu, podział obszaru na strefy),
 • konsultacje przed przyjęciem szczegółowych rozwiązań,
 • badania reprezentatywne dla najistotniejszych decyzji.

2

JAKIEJ „WESOŁEJ” CHCĄ MIESZKAŃCY?

 1. Obszar wyjątkowy. Agora z dużą ilością zieleni. Miejsce spotkań mieszkańców z przyrodą, kulturą, sztuką, innymi ludźmi. Miejsce regeneracji i odpoczynku. Klaster artystyczny.
 2. Miejsce spotkań różnych środowisk: mieszkańców w różnych grupach wiekowych, artystów, rzemieślników, przedsiębiorców prowadzących gastronomię.
 3. Obszar pełniący funkcje rekreacyjne, regeneracyjne, kulturalne, artystyczne, estetyczne, ekologiczne.
  1. funkcje dopuszczalne: park, rekreacja, miejsce wydarzeń kulturalnych i artystycznych, działalności instytucji kultury, miejsce związane z gastronomią, lokalny handel,
  2. funkcje niepożądane: tranzyt samochodowy, hotele, parking naziemny, zabudowa mieszkaniowa,
  3. funkcje do dyskusji: miejsce dla usług medycznych, miejsce wieczornej rozrywki, parking podziemny.
 4. Przykładowe funkcje budynków: muzea, biblioteka, domy kultury, przedszkola, dom seniora, pracownie artystyczne, akademiki, ogólnodostępne pracownie artystyczne, rzemieślnicze, coworking artystyczno-kulturalny, restauracje, kawiarnie. Partery budynków aktywne, żywe.
 5. Funkcje terenów zielonych: estetyczne, ekologiczne, użytkowe. Zachowanie istniejących drzew i krzewów oraz dodanie nowych elementów. Połączenie funkcjonalne z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Skip to content