Menu Zamknij

M.W/U.4

O obszarze

Przeczytaj więcej o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) tutaj. Pamiętaj, że MPZP dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” jest aktualnie w ostatniej fazie procedowania i nie został jeszcze przyjęty w formie uchwały Rady Miasta Krakowa – finalny plan może ulec zmianie.

Obszar MPZP

M.W/U.4 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej

Podstawowe przeznaczenie

pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami usługowymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z usługami

Minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego

30%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)

Wskaźnik intensywności zabudowy

0,1 – 3,5
(udział powierzchni całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu)

Maksymalna wysokość zabudowy

20 metrów

Wizualizacja

Skip to content