Menu Zamknij

U.10

O obszarze

Przeczytaj więcej o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) tutaj. Pamiętaj, że MPZP dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” jest aktualnie w ostatniej fazie procedowania i nie został jeszcze przyjęty w formie uchwały Rady Miasta Krakowa – finalny plan może ulec zmianie.

Obszar MPZP

U.10 – teren zabudowy usługowej

Podstawowe przeznaczenie

pod zabudowę budynkami usługowymi 
(oznacza to, że zabudowa może mieć funkcje publiczne lub komercyjne)

Minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego

20%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)

Wskaźnik intensywności zabudowy

0,1 – 4,0
(udział powierzchni całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu)

Maksymalna wysokość zabudowy

22 metry

Obiekty w obszarze

parking

Wizualizacja

Skip to content