Menu Zamknij

Uks.2

O obszarze

Przeczytaj więcej o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) tutaj. Pamiętaj, że MPZP dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” jest aktualnie w ostatniej fazie procedowania i nie został jeszcze przyjęty w formie uchwały Rady Miasta Krakowa – finalny plan może ulec zmianie.

Obszar MPZP

Uks.2 – teren zabudowy usługowej

Podstawowe przeznaczenie

pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu kultu religijnego

Minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego

10%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)

Wskaźnik intensywności zabudowy

0,1 – 1,0
(udział powierzchni całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu)

Maksymalna wysokość zabudowy

16 metrów

Wizualizacja

Skip to content