Menu Zamknij

ul. Kopernika 15

O budynku

Dotychczasowe przeznaczenie

Klinika Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego

Parametry budynku

powierzchnia zabudowy: 1 182 m²
liczba kondygnacji nadziemnych: 3
liczba kondygnacji podziemnych: 1

Klasyfikacja Środków Trwałych

budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej (106)

Ochrona konserwatorska

budynek podlega ochronie konserwatorskiej

budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-1014 (25.01.1996) wraz z podjazdem, ogrodem oraz murem od północno-zachodniej strony; ochrona obejmuje bryłę i gabaryt budynku

datowanie: wybudowany w latach 1897-1900 zbudowany
styl: neorenesans
autor: Wentzel Ignacy; Sare Józef (wykonanie)

Termin przekazania

30.11.2020

Planowane przeznaczenie

siedziba Biblioteki Kraków
(wraz z budynkami ul. Kopernika 15A i 15B)

Galeria zdjęć

Zdjęcia

Rzuty Google Earth

Wizualizacja

Lokalizacja

Wytyczne MPZP dla obszaru

podstawowe przeznaczenie pod zabudowę budynkami usługowymi (oznacza to, że zabudowa może mieć funkcje publiczne lub komercyjne)

minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)
wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,4
maksymalna wysokość zabudowy: 18 metry

Zobacz na Google Maps

Skip to content