Menu Zamknij

ul. Kopernika 15B

O budynku

Dotychczasowe przeznaczenie

Zakład Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego

Parametry budynku

powierzchnia zabudowy: 374 m²
liczba kondygnacji nadziemnych: 3
liczba kondygnacji podziemnych: 1

Klasyfikacja Środków Trwałych

budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej (106)

Ochrona konserwatorska

budynek podlega ochronie konserwatorskiej

budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków; ochronie obejmuje gabaryt budynku

Termin przekazania

31.12.2021

Planowane przeznaczenie

siedziba Biblioteki Kraków
(wraz z budynkami ul. Kopernika 15 i 15A)

Galeria zdjęć

Zdjęcia

Rzuty Google Earth

Wizualizacja

Lokalizacja

Wytyczne MPZP dla obszaru

podstawowe przeznaczenie pod zabudowę budynkami usługowymi (oznacza to, że zabudowa może mieć funkcje publiczne lub komercyjne)

minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)
wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,4
maksymalna wysokość zabudowy: 18 metry

Zobacz na Google Maps

Skip to content