Menu Zamknij

ul. Kopernika 17

O budynku

Dotychczasowe przeznaczenie

Oddział Kliniczny Kardiologii, Hematologii i Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego

Parametry budynku

powierzchnia zabudowy: 2 362 m²
liczba kondygnacji nadziemnych: 4
liczba kondygnacji podziemnych: 1

Klasyfikacja Środków Trwałych

budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej (106)

Ochrona konserwatorska

budynek podlega ochronie konserwatorskiej

budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-1078 (24.02.1998); ochrona obejmuje bryłę i gabaryt budynku

datowanie: ok. 1878
styl: neorenesans
autor: 
Antoni Łuszczkiewicz

Termin przekazania

31.12.2022

Proponowane przeznaczenie do dyskusji w trakcie konsultacji społecznych

funkcja publiczna, działalność kulturalna, miejska; część enklawy miejskiej wraz z budynkami ul. Kopernika 15, 15A, 15B, 17 i 19

Galeria zdjęć

Zdjęcia

Rzuty Google Earth

Wizualizacja

Lokalizacja

Wytyczne MPZP dla obszaru

podstawowe przeznaczenie pod zabudowę budynkami usługowymi (oznacza to, że zabudowa może mieć funkcje publiczne lub komercyjne)

minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)
wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,4
maksymalna wysokość zabudowy: 23 metry

Zobacz na Google Maps

Skip to content