Menu Zamknij

ul. Kopernika 19 (Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP)

O budynku

Dotychczasowe przeznaczenie

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie w ramach dawnego klasztoru Karmelitów

Parametry budynku

powierzchnia zabudowy: 979 m²
liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Klasyfikacja Środków Trwałych

pozostałe budynki niemieszkalne (109)

Ochrona konserwatorska

budynek podlega ochronie konserwatorskiej

budynek wpisany do rejestru zabytków (A-232/M); ochrona obejmuje bryłę i gabaryt budynku

datowanie: w latach 1634-1680 wzniesiony kościół, autor: Karol Zaremba (hełmy wieżowe); w latach 1685-1688 zbudowane ołtarze, styl: barok; w roku 1885 zbudowane hełmy wieżowe; w roku 1650-1688 klasztor; po 1787 – 1788 po zniszczony

Termin przekazania

31.12.2022

Proponowane przeznaczenie do dyskusji w trakcie konsultacji społecznych

przeznaczenie publiczne, obrzędy religijne, koncerty; część enklawy miejskiej wraz z budynkami ul. Kopernika 15, 15A, 15B, 17 i 19

Galeria zdjęć

Zdjęcia

Rzuty Google Earth

Wizualizacja

Lokalizacja

Wytyczne MPZP dla obszaru

podstawowe przeznaczenie pod zabudowę budynkami usługowymi w zakresie kultu religijnego

minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 10%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)
wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,0
maksymalna wysokość zabudowy: 42 metry

Zobacz na Google Maps

Skip to content