Menu Zamknij

ul. Kopernika 19 („Stara Kuchnia”)

O budynku

Dotychczasowe przeznaczenie

Magazyn Główny Szpitala Uniwersyteckiego

Parametry budynku

powierzchnia zabudowy: 1 059 m²
liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Klasyfikacja Środków Trwałych

budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej (106)

Ochrona konserwatorska

budynek podlega ochronie konserwatorskiej

budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków; wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-1541/M z 10.03.2020; ochrona obejmuje gabaryt budynku

Termin przekazania

31.12.2022

Proponowane przeznaczenie do dyskusji w trakcie konsultacji społecznych

funkcja gastronomiczna

Galeria zdjęć

Zdjęcia

Rzuty Google Earth

Wizualizacja

Lokalizacja

Wytyczne MPZP dla obszaru

podstawowe przeznaczenie pod zabudowę budynkami usługowymi (oznacza to, że zabudowa może mieć funkcje publiczne lub komercyjne)

minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)
wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,4
maksymalna wysokość zabudowy: 23 metry

Zobacz na Google Maps

Skip to content