Menu Zamknij

ul. Kopernika 19

O budynku

Dotychczasowe przeznaczenie

Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego

Parametry budynku

powierzchnia zabudowy: 2 324 m²
liczba kondygnacji nadziemnych: 3
liczba kondygnacji podziemnych: 1

Klasyfikacja Środków Trwałych

budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej (106)

Ochrona konserwatorska

budynek podlega ochronie konserwatorskiej

budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-1006; ochrona obejmuje bryłę i gabaryt budynku

datowanie: w latach 1634-1680 wzniesiony kościół, autor: Karol Zaremba (hełmy wieżowe); w latach 1685-1688 zbudowane ołtarze, styl: barok; w roku 1885 zbudowane hełmy wieżowe; w roku 1650-1688 klasztor; po 1787-1788 po zniszczony

Termin przekazania

31.12.2022

Proponowane przeznaczenie do dyskusji w trakcie konsultacji społecznych

funkcja publiczna, działalność kulturalna, miejska; część enklawy miejskiej wraz z budynkami ul. Kopernika 15, 15A, 15B i 17

Galeria zdjęć

Zdjęcia

Rzuty Google Earth

Wizualizacja

Lokalizacja

Wytyczne MPZP dla obszaru

podstawowe przeznaczenie pod zabudowę budynkami usługowymi

minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)
wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,4
maksymalna wysokość zabudowy: 21 metry

Zobacz na Google Maps

Skip to content