Menu Zamknij

ul. Kopernika 19A

O budynku

Dotychczasowe przeznaczenie

Wewnętrzna Apteka Szpitala Uniwersyteckiego,
budynek administracyjny

Parametry budynku

powierzchnia zabudowy: 859 m²
liczba kondygnacji nadziemnych: 2
liczba kondygnacji podziemnych: 1

Klasyfikacja Środków Trwałych

pozostałe budynki niemieszkalne (109)

Ochrona konserwatorska

budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej

Termin przekazania

30.11.2020

Planowane przeznaczenie

budynek do rozbiórki

Galeria zdjęć

Zdjęcia

Rzuty Google Earth

Wizualizacja

Lokalizacja

Wytyczne MPZP dla obszaru

podstawowe przeznaczenie pod ogólnodostępną zieleń urządzoną jako parki

minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 60%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)
maksymalna wysokość zabudowy: 5 metrów

Zobacz na Google Maps

Skip to content