Menu Zamknij

ul. Kopernika 19B, 19E, budynki techniczne

O budynku

Dotychczasowe przeznaczenie

budynki techniczne, magazyny, garaże Szpitala Uniwersyteckiego

Parametry budynku

powierzchnia zabudowy: 1 876 m² (łącznie)

Klasyfikacja Środków Trwałych

pozostałe budynki niemieszkalne (109)

Ochrona konserwatorska

budynki nie podlegają ochronie konserwatorskiej

Termin przekazania

31.07.2020

Planowane przeznaczenie

budynki do rozbiórki

Galeria zdjęć

Zdjęcia

Rzuty Google Earth

Wizualizacja

Lokalizacja

Wytyczne MPZP dla obszaru

podstawowe przeznaczenie pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami usługowymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z usługami

minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)
wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,8
maksymalna wysokość zabudowy: 10 metrów (po północnej stronie linii regulacyjnej), 14 metrów (po południowej stronie linii regulacyjnej)

Zobacz na Google Maps

Skip to content