Menu Zamknij

ul. Kopernika 21

O budynku

Dotychczasowe przeznaczenie

budynek „Czerwonej Chirurgii” Szpitala Uniwersyteckiego

Parametry budynku

powierzchnia zabudowy: 1 380 m²
liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Klasyfikacja Środków Trwałych

budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej (106)

Ochrona konserwatorska

budynek podlega ochronie konserwatorskiej

budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-1005 (08.12.1995); ochrona obejmuje bryłę i gabaryt budynku

datowanie: w roku 1891
styl: neorenesans
autor: Karol Zaremba

Termin przekazania

10.11.2020

Proponowane przeznaczenie do dyskusji w trakcie konsultacji społecznych

komercyjne funkcje medyczne

Galeria zdjęć

Zdjęcia zewnątrz

Zdjęcia wewnątrz

Rzuty Google Earth

Wizualizacja

Lokalizacja

Wytyczne MPZP dla obszaru

podstawowe przeznaczenie pod zabudowę budynkami usługowymi

minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)
wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,4
maksymalna wysokość zabudowy: 21 metry

Zobacz na Google Maps

Skip to content