Menu Zamknij

ul. Kopernika 21A

O budynku

Dotychczasowe przeznaczenie

Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego

Parametry budynku

powierzchnia zabudowy: 1 106 m²
liczba kondygnacji nadziemnych: 3
liczba kondygnacji podziemnych: 1

Klasyfikacja Środków Trwałych

budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej (106)

Ochrona konserwatorska

budynek podlega ochronie konserwatorskiej

budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-1072 (09.12.1997); ochrona obejmuje bryłę i gabaryt budynku

datowanie: zbudowany w roku 1895
styl: neorenesans
autor: K. Janowski

Termin przekazania

31.12.2023

Proponowane przeznaczenie do dyskusji w trakcie konsultacji społecznych

inkubator start-upów; funkcje biurowe

Galeria zdjęć

Zdjęcia

Rzuty Google Earth

Wizualizacja

Lokalizacja

Wytyczne MPZP dla obszaru

podstawowe przeznaczenie pod zabudowę budynkami usługowymi

minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)
wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,4
maksymalna wysokość zabudowy: 21 metry

Zobacz na Google Maps

Skip to content