Menu Zamknij

ul. Kopernika 21B

O budynku

Dotychczasowe przeznaczenie

Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii (budynek administracyjny)

Parametry budynku

powierzchnia zabudowy: 203 m²
liczba kondygnacji nadziemnych: 2
liczba kondygnacji podziemnych: 1

Klasyfikacja Środków Trwałych

budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej (106)

Ochrona konserwatorska

budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej

Termin przekazania

31.12.2022

Planowane przeznaczenie

budynek do rozbiórki

Galeria zdjęć

Zdjęcia

Rzuty Google Earth

Wizualizacja

Lokalizacja

Wytyczne MPZP dla obszaru

podstawowe przeznaczenie pod zabudowę budynkami usługowymi

minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)
wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,4
maksymalna wysokość zabudowy: 21 metry

Zobacz na Google Maps

Skip to content