Menu Zamknij

ul. Śniadeckich 3

O budynku

Dotychczasowe przeznaczenie

Szkoła Kliniki Psychiatrii oraz Warsztaty Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego

Parametry budynku

powierzchnia zabudowy: 651 m²
liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Klasyfikacja Środków Trwałych

budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej (106)

Ochrona konserwatorska

budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej

Termin przekazania

31.12.2023

Proponowane przeznaczenie do dyskusji w trakcie konsultacji społecznych

budynek do rozbiórki

Galeria zdjęć

Zdjęcia

Rzuty Google Earth

Wizualizacja

Lokalizacja

Wytyczne MPZP dla obszaru

podstawowe przeznaczenie pod zabudowę budynkami usługowymi

minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%
(to procentowy udział terenów zielonych w obrębie działki)
wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,4
maksymalna wysokość zabudowy: 14 metrów

Zobacz na Google Maps

Skip to content