Menu Zamknij

Operator

Do wsparcia Gminy Miejskiej Kraków w prowadzeniu projektu “Porozmawiajmy o Wesołej” został zaproszony operator zewnętrzny Pracownia Urban Lights. Ewa Kryglon.  Pracownia Urban Lights była koordynatorem procesu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika prowadzonych w dniach  26 listopada 2020 r. do 26 lutego 2021 r. oraz współautorem koncepcji projektu “Porozmawiajmy o Wesołej”. 

Do wsparcia Gminy Miejskiej Kraków w prowadzeniu projektu “Porozmawiajmy o Wesołej” został zaproszony operator zewnętrzny Pracownia Urban Lights. Ewa Kryglon.  Pracownia Urban Lights była koordynatorem procesu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika prowadzonych w dniach  26 listopada 2020 r. do 26 lutego 2021 r. oraz współautorem koncepcji projektu “Porozmawiajmy o Wesołej”. 

Ewa Kryglon

koordynatorka projektu “Porozmawiajmy o Wesołej”

  • Szefowa Pracowni Urban Lights, Badaczka miejska, specjalistka badań jakościowych, moderator, socjolożka prawa, ekspertka oceny skutków regulacji, project manager inwestycji deweloperskich.
  • Z wykształcenia prawniczka i socjolożka. Od wielu lat związana z badaniem procesów partycypacyjnych, analizą prawnych uwarunkowań działania samorządu terytorialnego oraz badaniami świadomości prawnej. Współautorka podręcznika o lokalnych OSR oraz konsultacjach społecznych jako narzędziu oceny wpływu regulacji lokalnych.
  • Absolwentka specjalizacji badawczo-analitycznej na Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; ekspert Interdyscyplinarnego Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ.
  • Najważniejsze projekty: Koordynacja konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika prowadzonych w dniach  26 listopada 2020 r. do 26 lutego 2021 r., Ewaluacja konsultacji społecznych UMK 2018-2020, Ewaluacja budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2017 – 2019, Pilotaż programu Wspólne Projekty BO 2020, Grant NCN: Świadomość prawna społeczeństwa polskiego. Diagnoza, typy, drogi kształtowania (współudział), Opracowanie modelu Oceny skutków regulacji lokalnych (współudział) .
Skip to content