Menu Zamknij

Wydarzenia

Faza I konsultacji społecznych - zbieranie pomysłów, rozmowa o potrzebach

Pierwsza faza konsultacji społecznych ma na celu zebranie pomysłów i opinii mieszkańców i partnerów konsultacji. Na tym etapie kluczowa jest dyskusja nad potrzebami mieszkańców oraz możliwymi funkcjami zagospodarowania konsultowanego obszaru. Na tym etapie realizowana będzie również funkcja informacyjna konsultacji społecznych, czyli przybliżenie uczestnikom szczegółowych informacji o zakupionym terenie wraz z budynkami, uwarunkowaniach prawnych i administracyjnych określających możliwe sposoby jego zagospodarowania oraz dobrych praktyk w zakresie takich przedsięwzięć.

26.11.2020
16.12.2020

Faza II konsultacji społecznych - ocena wyników I etapu

W trakcie drugiej fazy konsultacji  przedstawione zostaną odpowiedzi, których UMK i ARMK sp. z o.o. udzieliły na zadane przez uczestników podczas I etapu konsultacji pytania oraz zaprezentowane zostaną wyniki I etapu konsultacji. Odbędzie się także panel dyskusyjny  o koncepcjach zagospodarowania terenu zgłoszonych przez uczestników konsultacji podczas I etapu konsultacji.

01.02.2021
12.02.2021

Planowane

W trakcie

Zakończone

Panele eksperckie (faza II)

Status planowane Opis formy W trakcie II fazy konsultacji odbędzie się panel dyskusyjny  o koncepcjach zagospodarowania terenu zgłoszonych przez uczestników konsultacji podczas I etapu konsultacji.

więcej »

Faza III konsultacji społecznych - ocena koncepcji UMK i ARMK

W trakcie trzeciej fazy konsultacji mieszkańcy będą mogli ocenić koncepcje przygotowane przez UMK i ARMK sp.z o.o. na podstawie wyników pierwszego etapu. Koncepcje zostaną przedstawione podczas panelu dyskusyjnego z udziałem ZPMK J.Muzyka oraz przedstawiciela ARMK sp. z o.o.. Odbędzie się także trzecia seria warsztatów planowania partycypacyjnego oraz przeprowadzona zostanie ankieta internetowa.

15.02.2021
26.02.2021

Skip to content